1987 Jinfan Huang
1988 Steve Toske
1989 Chris Mellville
1990 Vince Korthuis
1991 Jeanette Hovermale
1992 Teresa Lemmon
1993 Matt Hall
1994 Anthony Diaz
1995 Dong Li
1996 Brian Logue
1997 Moo Young Kim
1998 Heidi Zhang
1999 Kezia Emerald
2000 Dominik Reusser
2001 Yonggang He
2002 Choel-Hee Park
2003 Nick Kesinger
2004 Brad Ashburn
2005 Corey Koch
  Kai Jiang
2006 Hasini Perera
2007 Khomson Suttisintong
2008 Sharon Betterton
2009 Sean Muir
2010 Nagarathanam Veerasamy
2011 Yuanyuan Wu
2012 Peng Zhao
  Pieter Waldenmaier
2013 Hanyang Zhang
  Yunteng He
  Fangyuan Han
2014 Daniel McCauley-Walden
2015 Chen Cheng
2016 George Neuhaus
2017 Rachelle Smith